ab
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkóķ Technicznych i Ogólnoksztaķcących Pruszków, ul. Gomulińskiego

Powierzchnia użytkowa: 1489 m2
Projekt: 2007
Realizacja: 2008
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Google+